Grootschalige rioolinspectie Utrechtse N-wegen binnenkort van start

De provincie Utrecht gaat de komende maanden de riolering langs verschillende N-wegen in de regio inspecteren en schoonmaken. Zo wil de provincie de staat van de riolering in kaart brengen om een onderhoudsplanning te maken voor de toekomst. De werkzaamheden starten op 15 februari en duren in ieder geval tot november.

Geplaatst op maandag 8 februari 2021.